Sund fornufft

Det må aldrig gå af mode, at bruge sund fornuft.

Ting går stærkt og en kommune som Egedal med over 43.000 borgere er altid i bevægelse. Vi må aldrig tage beslutninger uden at have vores sunde fornuft med. De beslutninger der træffes lokalpolitisk, har direkte indflydelse på din og min hverdag - HVER DAG. Når der træffes beslutninger, så skal de altid kunne forklares, så alle forstå dem. Så kan man være politisk uenige på et oplyst grundlag.