Mine mærkesager

Alle politiske områder er vigtige, dog er der særligt tre områder jeg brænder for.

DANMARK SKAL GÅ FORREST I KLIMAKAMPEN

KLIMA

- Mere skov og natur i hele Danmark.

- Investering i vedvarende energi. På land og til vands.

- Udbygning af elladeinfrastrukturen.

- Forskning i grønne teknologier.SUNDHED

- Styrkelse af psykiatrien. En langsigtet plan.

- Kortere ventelister og styrkelse af patientrettighederne.

- Stabilisering af sundshedsvæsenet her og nu.

- Flere hænder i det danske sundhedsvæsen.

ET SUNDHEDSVÆSEN DER SÆTTER DIG FØRST
VENSTRES PRIORITETER FOR FREMTIDENS INFRASTRUKTUR

STØJ & INFRASTRUKTUR

- Flere penge til støjbekæmpelse.

- Udbygning af infrastruktur i HELE landet.

- Et sammenhængende vejnet.

- En robust kollektiv transport.